Choď na obsah Choď na menu
 


Koválovec v umení

Najstarší známy obraz Koválovca je zrejme od Engelberta Pinkalského okolo roku 1940. Medzi rokmi 1938 až 1945 pôsobil v Radošovciach ako obvodný notársky tajomník. Obraz daroval svojej sekretárke, ktorá pochádza z Koválovca. Je to rozmernejší obraz, olej na lepenke - pohľad na Koválovec od mlyna v jeseni. Kostol tam má pôvodnú drevenú vežičku.

Na jeseň v roku 2004 bola v Skalici súborná výstava jeho diela - obrazov i fotografií.Obrázok

Motív Koválovca zobrazil i PhDr. Štefan Zajíček, absolvent FF UK Bratislava - výtvarná veda, riaditeľ Záhorskej galérie v Senici. Použil svoju obľúbenú techniku tuš - drievko.Obrázok

Ďalší obraz je od známeho skalického maliara, Pavla Fürstenzellera. Je to štvorcový obraz, kombinovaná technika - pohľad na horný koniec obce. Obraz je v súkromných rukách. Autor, Pavol Fürstenzeller má za sebou veľa výstav, v Skalici mal výstavu v auguste - septembri 2008.Obrázok

I známy holíčský maliar Oto Kroupa namaľoval dva motívy Koválovca - pohľad na kostol v lete a pohľad v jeseni. Obrazy dostal novokňaz Milan Puškár. Oto Kroupa má za sebou tiež veľa výstav, mesto Holíč mu zriadilo galériu so stálou expozíciou.

Letný pohľad:Obrázok

Jesenný pohľad:Obrázok

 

I ja som sa pokúšal zvečniť našu dedinku. Prvý obraz je olej na plátne, pohľad zo Strání z roku 1987.Obrázok 

Kostol má na ňom ešte červenú strechu a je tam zachytená dnes už neexistujúca panská stodola.

Druhý obraz je z roku 2006, letný pohľad na obec z Prídankov ( od vodárne ).Obrázok

Existuje ešte niekoľko namaľovaných obrazov vinohradníckých búd z obce, ale to už s umením veľa spoločného nemá.

Obrazy vo väčšom formáte sú v priloženej fotogalérii.

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Koválovec v umení