Choď na obsah Choď na menu
 


Obecný erb

 

Obrázok Obecný erb je odvodený od pečatidla obce z roku 1617.

V strede je strapec hrozna a vinohradnícky nožík, vedľa neho dve šesťcípe hviezdičky.

Kruhopis + PAGI MINORIS KOWALOW + A +D : 617 +.

Značí to: pečať obce Malý Koválov ( Koválovec ) roku (L.P.) 1617. Obrázok

Originálne typárium sa nachádza v zbierke Záhorského  múzea v Skalici. Obdobná pečať sa nachádza i v Štátnom oblastnom archíve v Nitre.

Figúry erbu sú teda jasné, v pravo strapec hrozna, vľavo vinohradnícky nožík a vedľa neho dve šesťcípe hviezdičky. Farba štítu je červená.

Obrázok Figúry teda mali byť podľa heraldických pravidiel strieborné, aby sa striedala farba s kovom.

Keď som ale pripravoval na tlač obecnú monografiu, bol som v tlačiarni kvôli rastrom fotografií pre ich tlač. Pýtali  po mne farby na erb. Z vtedajšej neznalosti heraldických pravidiel, som im povedal prirodzené farby. Tak sa dostal na obecnú monografiu    erb, ktorý nezodpovedá Obrázok heraldickým   pravidlám, pretože susedí farba s farbou. Obecný úrad dal vyrobiť i smaltované tabule takéhoto erbu.

Neskôr, pri schvaľovaní erbu heraldickou komisiou pri ministerstve vnútra, bola udelená výnimka a tento erb bol oficiálne schválený pre používanie našou obcou.

Platný obecný erb má teda červený štít. Vpravo  má modrý strapec hrozna so zelenými listami a hnedou vetvičkou. Vľavo má vinohradnícky nožík so striebornou čepeľou a čiernou rukoväťou. Vedľa neho sú dve strieborné šesťcípe hviezdy.