Choď na obsah Choď na menu
 


Staré mapy

 

Dostalo sa mi cti, že som dostal do opatery tri staré mapy.

Prvá je katastrálna mapa Koválovca po kamosácii sedliackej, pôvodne urbárskej pôdy.Obrázok Fotografia v plnej veľkosti je v priloženej fotogalérii. Mapa je z roku 1884.Obrázok

Je na nej vidno niekoľko zaujímavostí. Napríklad dobová hydrografická situácia, už neexistujúci prameň a potok vedúci cez výmoľ okolo cintorína.Obrázok

Ďalej je tam vidno pôvodný mlyn s jeho situovaním a prívodným kanálom.Obrázok

Je tam vidno i pôvodnú pankú záhradu oproti majeru ( dnes je tam Kučerových dom ), kde boli pôvodne okrasné dreviny a prechádzali sa tam pávy. Vidieť všetky budovy priliehajúce k majeru: vlastný majer, maštale, bírešovňu, košiar i panskú stodolu. V strede majetku majera je situovaný kostol.Obrázok

Ďalšou zaujímavosťou je zakreslená pôvodná cesta do Skalice.

Obdobná katastrálna mapa je uložená i v okresnom archíve v Skalici, tá je ale z roku 1888.

Ďalšie dve mapy zobrazujú panské majetky v Koválovci, ktoré boli súčasťou donácie zemanom - bratom Vietorisovcom. Sú asi z roku 1805. Obe sú prakticky totožné medzi sebou a zároveň s tretím exemplárom, ktorý je uložený v oblastnom archíve v Bratislave, datovaným rokom 1805.

Obrázok

  Obrázok

 

Náhľad fotografií zo zložky Staré mapy