Choď na obsah Choď na menu
 


Stredovek

 

Dejiny obce v stredoveku sú rozsiahle, preto ich zostručním. Ak má niekto záujem o širšie dejiny, odporáčam moju monografiu o obci.

 

Počas Veľkomoravskej ríše bolo osídlené i územie nášho chotára. Dokladajú to nálezy črepov keramiky.

Nezanedbateľnou skutočnosťou je i blízskosť mohylových hrobov veľkomoravských náčelníkov. Nachádzajú sa v lokalite Salaše, hneď vedľa starej cesty vedúcej z Koválovca do Skalice.

Táto cesta bola veľmi frekventovanou, ľudia, nielen z našej obce, ju využívali na nosenie tovaru do kráľovského mesta. Jedna z brán v hradbách mesta Skalice bola koválovská, a cesta sa všade na starých mapách označuje ako Via Koválocz.

V počiatkoch Uhorského štátu bolo naše územie asi pusté. Začalo sa osídlovať až v 13. storočí a pomery boli dosť rozhárané.

Obrázok Prvá písomná zmienka o našej obci je z 28. mája 1394, kedy kráľ Žigmund za verné služby uviedol do držania hradu Branč Stibora zo Striboríc. K panstvu Branč patrilo vtedy 13 obcí, jedna z nich:  Kis-Koválov.

V roku 1452 bolo v Koválovci 15 dvorov a všetci patrili jedinému zemepánovi, Pongrácovi, pánovi panstva Branč.

Už v roku 1471 sa obec spomína ako Kowalowecz.

V roku 1502 patril Koválovec k panstvu Korlát - Osvaldovi II. z Korláta.

Súpis port z roku 1533 uvádza, že v Koválovci mal Žigmund Korlathkewy 6 port ( celých sedliackych usadlostí ), bola tu jedna porta richtárska, 2 porty chudobných želiarov, ktorí nemali ornú pôdu, jedného slobodníka a jedného pastriera. Potomkovia Žigmundovho brata Petra mali v obci 2 porty a jedného chudobného želiara.

V roku 1544 sa už spomínajú vinohrady v našej obci.

V súpise port v roku 1558 je Koválovec zaznačený ako Kys Kowalyo a v obci bolo 11 platiacich port.

Od začiatku 17. storočia sa vinohradnícky motív ocitá v pečatidle obce ( spomínané v časti o vinohradníctve ), z čoho je zrejmé, že vinohradníctvo muselo byť rozvinuté.

Najstarší zápis v matrike, založenej v roku 1631, je z 5. júla 1631, keď zomrel Pavol Gelic, roľník z Koválovca.

24. januára 1632 sa narodil Ján Vankowich z Anny, rodenej Vávrowej - prvý záznam o narodení.

V období 1631 až 1635 možno v obci lokalizovať priezviská: Vankowich, Gelic, Ščepka, Mrázkowich, Šlumpa, Šwecina, Hrnek, Vávra, Golonka, Hubáček,Smetana, Jurkowich, Uberkowich, Poláček, Matušowich, Jakubowich, Holí, Válábek, Šebesta, Kopeček, Kubisa, Bederka, 
Špaček, Balgawi, Kotwan, Šimonovich, Provazníček, Hakáč, Dvorskí, Kocian, Morávek, Hviezdiak, Burowich, Michalowich, Lapaši, Koprnoška, Dudík, Nešpor, Imriška, Bodya, Šwrčina. 
Niektoré priezviská sú v obci doteraz, iné vymizli len nedávno.

Obec postupne vlastnili Nyáryovci, Amadeovci, Zichyovci, Majthényovci a iní.

V roku 1715 mala obec vinice, 14 poddanských a 22 želiarskych usadlostí.

Sčítanie"hláv rodín" z roku 1715, ako zistil p. Peter Prokeš. Mená sú písané tak ako sa v tom období písali. Pripojil aj obrázky z tohoto archívu, sú vo fotogalérii Listiny. Obrázok Kovalovecz, Kovalló, Kis-, Kiskovalló, Nyitra, Koválovec, Adózók neve: Michael Hollich; Georgius Bosanszki; Georgius Sztanya; Michael Gulis; Georgius Pavlovicz; Joannes Sevecska; Martinus Kubicsek; Martinus Bodgya; Joannes Kadliczovih; Martinus Kopcsech; Vladislaus Konyecsni; Joannes Marincsik; Joannes Slumpa; Paulus Hubisza; Georgius Kolár; Martinus Sevczovih; Georgius Vaczulik; Michael Hakacs; Thomas Spacsek; Joannes Csepka; Joannes Saak; Thomas Missa; Sebecskova; Joannes Mikulka; Martinus Slumpa; Joannes Vincsina; Martinus Sassi; Martinus Saak; Martinus Koritar; Andreas Hakacs; Szucskova; Hracska; Nicolaus Ambrusik; Andreas Juracska; Markova

R. 1752 má už obec 76 rodín, v r. 1773 sa ustálil názov obce na Koválowec.

V r. 1768 bola z radošovskej farnosti vyčlenená ( vyfarená )  farnosť Chropov, pod ktorú spadá i Koválovec.

8. júla 1805 získali Koválovec bratia Vietorisovci ( popisané v stati o Jánovi Vietorisovi ).

1821 Ján Vietoris s manželkou postavili kostol.

1828 má obec len 49 domov a 344 obyvateľov.

1831 vypukla na Slovensku epidémia cholery. U nás začali na ňu zomierať obyvatelia od 3. októbra a vyčínanie skončilo 27. novembra. Zomrelých pochovávali v novom cholerovom cintoríne, celkom 70 ľudí, vrátane obyvateľov z Chropova.Obrázok

V roku 1843 je vedený Koválovec ako slovenská obec so 434 obyvateľmi. Správne patril pod panstvo Branč, ale majoritná časť majetkov v obci patrila panstvu Holíč.

7. septebra 1848 snem v Bratislave zrušil poddanstvo.