Choď na obsah Choď na menu
 


Poľovníctvo

 

Poľovníctvo má v obci dlhú tradíciu. I podľa povesti obec založil kováč - kovár (koval), ktorý bol i lovec, preto vraj Koválovec. Spomínajú sa ale panské poľovačky v chotári obce na začiatku 19. storočia. Cisárskym patentom zo 7.3.1848 prestalo byť právo poľovníctva dominikálnym právom a prenieslo sa na vlastníctvo pôdy. Pozemkové reformy riešil patent č. 38 z 2.3.1853 o segregácii, pôda bola komasovaná ( u nás v r. 1873). Potrebu usporiadania výkonu poľovného práva vyriešil zákonný článok XX. z roku 1883 o poľovke. Podľa § 3 odstavca 2 mohli vznikať obecné revíry. Do výkonu poľovného práva sa mohli začať zapájať široké vrstvy obyvateľstva. Dňa 14. augusta 1897 bola v Koválovci spísaná Poľovnícka nájomná zmluva, ktorú podpísali v zastúpení obce richtár Ján Jelének a Pavel Hrnek, obyvateľ Koválovca. Začala sa éra ľudového poľovníctva v obci.Obrázok 12.11.1918 bol prichytený v Koválovci v Lipinách Jozef Škvorák z Častkova ako zabil diviaka. Od 1.2.1925 do 31.1.1930 mal obecný revír prenajatý Hollý Ján za 805,- korún ročne. V roku 1926 mali v Koválovci poľovné lístky: Hollý Ján, Pecúch Urban, Pecúch Teofil, Kubíček Pavol, Sloboda Blažej, Vanek Ján, Hollý Alexander st., Hollý Alexander ml. a Hollý Šimon. Podľa dochovaného výkazu o odstrele zveriny v tomto roku Hollý Ján v Koválovci ulovil 1 divú sviňu, 46 zajacov a 3 jarabice. 9.1.1930 sa konala v Koválovci nová dražba revíru o rozlohe 1296 kat. jutár, ktorú vyhral Teofil Pecúch ( ponúkol 900,- korún ročne ). V r. 1931 bolo v obci ulovených 5 kusov srnčej zveri, 60 zajacov, 30 králikov, 40 jarabíc, 6 sluk, 3 líšky, 6 kún, 3 tchory, 4 lasice, 6 jastrabov, 30 vrán, 25 strák a 1 sojka. V r. 1932 to bolo 14 ks srnčej, 55 zajacov, 30 králikov, atď. Nový prenájom mali od 1.2.1937 do 31.1.1943 Teofil Pecúch so spoločníkmi: Alexandrom Hollým, Cypriánom Hollým, Jánom Hollým a Urbanom Pecúchom. V r. 1938/39 mali v obci zaevidované pušky Hollý Ján, Hollý Alexander a Pecúch Teofil.Obrázok
V r. 1940 mali v Koválovci poľovné lístky Hollý Alexander ml., Pecúch Teofil a Cyprián Hollý. V r. 1941 k nim pribudli Alexander Hollý st., Urban Pecúch a Hollý Ján. Po vojne bol prijatý nový zákon č. 225/1947 Zb. o poľovníctve, ktorý ešte spájal poľovné právo s vlastníctvom pozemku. Lovecký ochranný spolok sa premenoval na Poľovnícky. V Skalici sa 3.10.1948 konal kurz POS a z našej obce sa ho zúčastnili Mišík Ján, Vávra Ignác a Bartal Anton. 26.4.1949 sa kurzu POS zúčastnil z obce Štefan Vanek. Miestny akčný výbor nedoporučil Hollému Alexandrovi vydať poľovný lístok pre politickú nespoľahlivosť dňa 22.6.1949. V obecnej kronike sa uvádza, že už od vojny bola v Koválovci skupina ,,raušicov" ( pytliakov ), ale bolo im všetkým prepáčené po vstupe do družstva. Len Kopeček Štefan sa nepodvolil a tak bol i trestne stíhaný.

ObrázokĎalší záznam v kronike je z r. 1961, kde sa uvádza, že 17.9. šli poľovníci z Koválovca na Čupy na diviakov. V nepriehľadnom teréne u Kamennej búdy sa stala takmer tragédia, keď Štefan Vanek v domnienke, že ide o diviaka postrielil postami Bellay Vladimíra. Z toho je zrejmé, že poľovníci z Koválovca v tomto období poľovali spolu s poľovníkmi zo Skalice. Pôsobilo u nás poľovné združenie v rôznych formách, dlho ako samostatné.

Obrázok
Po roku 1968 bolo zrušené členstvo Baránkovi Vladimírovi z Koválovca preto, že verejne na námestí v Skalici vystúpil proti vpádu vojsk spriatelených armád. Rehabilitovaný bol až po nežnej revolúcii. Poľovníci z obce boli v združení spolu s poľovníkmi z Chropova a Radošoviec. Od roku 1993 spolu s Chropovom a Chvojnicou ako PZ Raková, od kedy dosahovali a dosahujú vynikajúce výsledky v chove, najmä danielej zveri.

Obrázok
Táto zver tu má vynikajúce podmienky na južných svahoch Bielych Karpát. Trofeje dosahujú najvyššie bodové hodnotenia nielen v rámci Slovenska. Ponúkam video danielov pár stoviek metrov za dedinou vo voľnej prírode:


nahlik - danci - nahlik