Choď na obsah Choď na menu
 


 Poľnohospodárstvo

 

Poľnohospodárske práce prebiehali ako všade na okolí, boli hlboko zakorenené od najstarších čias a vyjadrovali spätosť človeka s pôdou. Naši obyvatelia si obživu museli dorábať v pote tváre a s mozoľmi na rukách.Obrázok

Obrázok Obrázok Celý cyklus počínajúci hnojením, orbou, obrábaním pôdy, sejbou a sadením, okopávaním, až po zber úrody, kosbu lúk, sušenie sena, žatvu a mlátenie, sa každoročne opakoval.

Obrázok

Obrázok

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok

Obrázok

 

 

Dobytok gazdov z celej obce v minulosti pásol jeden obecný pastier, neskôr po segregácii, každý sám na pasienkoch v Janovom Laze, Krajháji a v Lipinách.

Obrázok

Obrázok
Za zmienku stojí aj pestovanie konopí, aby si z neho obyvatelia mohli vyrábať súčasti odevu. 

Tento odveký cyklus narušilo až násilné združstevňovanie v roku 1957. Došlo i na konfiškácie majetkov. Bola to úplne nová éra poľnohospodárstva. Z tohto obdobia mám dostatok dokumentačných fotografií:Obrázok 

Obrázok Obrázok

Obrázok Obrázok

Obrázok 

ObrázokObrázok Obrázok 

ObrázokObrázok Obrázok

Obrázok Obrázok

Obrázok Obrázok

Obrázok Obrázok

Obrázok Obrázok

Obrázok Obrázok

 

Obrázok Obrázok  Obrázok 

Obrázok Obrázok

Po nežnej revolúcii sa niektorí vrátili k hospodáreniu na svojom, na pôde svojich predkov. V súčastnosti u nás súkromne hospodári ing. Kočárik Vladimír, Regásková Žaneta s p. Vávrom Miroslavom.